Open Forvaltning

Open forvaltning

Kommunar og fylke Oversikt over politiske og administrative prosessar, samt lokale tenester.
Offentleg saksinformasjon og postlister Innsyn i politisk og administrativ saksgang....<br /><br /><br /><br />
Planar og debattforum
Arbeid i Sogn og Fjordane Her finn du informasjon om arbeid i fylket.
Lag og organisasjonar her kan du søka etter innformasjon<br /><br /><br /><br />
om lag og organisasjonar i fylket.
Servicetilbod Her kan du søke om servicetilbod i fylket(kommunanane).
Aktivitetskalendar for Sogn og Fjordane 
Titanredaksjon (c) Titan 1999

I open forvaltning ønskjer vi å gje brukarane innsyn i politiske prosessar og organisering av tenestetilbod, samt å gje ei oversikt over brukarorienterte tilbod i lokalmiljøet.